Aktualności

w witrynie | działo się...

 1. Wypis z najnowszych przepisów ADR (obowiązujących od 1. 01. 2003) dotycząch przewozu materiałow klasy 9 (gdzie zakfalifikowano PCB)

 2. Niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji instalacji i urzadzeń z PCB rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.09.2002 (Dz.U. 02.173.1416)

 3. Obecnie Ministerstwo Gospodarki jest w trakcie opracowywania rozporządzenia w sprawie określenia instalacji lub urządzeń w których mogły być wykorzystywane PCB. Będzie ono z pewnością pomocą dla przedsiębiorców przed którymi stoi zadanie inwentaryzacji tego typu instalacji i urządzeń. Niedługo na naszych stronach.

 4. Przypominamy, że wykorzystując formularz kontaktowy, można zamówić specjalne naklejki spełniające obowiązek oznakowania instalacji i urządzeń z PCB, wynikający z tego rozporządzenia. (oczywiście można też to zrobić listownie)

 5. Od połowy lipca zaczęło obowiązywać rozporządzenie MG, w sprawie wymagań dotyczących PCB (których wcześniejszy projekt zamieściliśmy).
  Pełny tekst rozporządzenia

 6. Podczas kończącej program PCB-Stop konferencji w Warszawie zaprezentowano projekt rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki dotyczący PCB. Szczegóły w dziale ustawodawstwo...

 7. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju może udostępnić naklejki instalacji /urządzeń zawierających PCB oraz naklejki instalacji /urządzeń po dekontaminacji zgodne z w/w projektem. Jak i opartę na aktualnym ustawodawstwie broszurę o PCB Zainteresowanych prosimy o kontakt

 8. Zgodnie z obowiązującym od 1.01.2002 rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska odpady z PCB pojawiające się pod następującymi kodami 130101, 130301, 150202, 160109, 160209, 160210, 170503, 170902 mają następujące stawki...
  Całość rozporządzenia określającego stawki opłat w dziale ustawodawstwo ...

 9. Zostały opublikowane wzory kart ewidencji i przekazania odpadów (w tym PCB) szczegóły w dziale ustawodawstwo.

 10. Jednocześnie Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju życzy dobrych, ciepłych i białych Świąt Bożego Narodzenia, oraz zdrowia i pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i na polu zawodowym w Nowym 2002 Roku.

 11. Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję podsumowującą program informacyjno-edukacyjny w zakresie likwidacji urządzeń i odpadów zawierających PCT/PCT

  Powodzenie całości zadania zniszczenia w Polsce urządzeń i odpadów zawierających PCB do roku 2010, zależeć będzie od skutecznego wdrożenia zapisów wynikających z obowiązujących od 1.10.2001 ustaw "środowiskowych". Niniejsza konferencja powinna nas do tego przybliżyć.

  Grono ekspertów zreasumuje dotychczasowe doświadczenia z dziedziny PCB. Przedstawiciele ministerstw Środowiska i Gospodarki przedstawią obowiązujące prawodawstwo jak i rozporządzenia dotyczące postępowania z PCB. Konferencja będzie też szansą sformułowania postulatów działań zabezpieczających bezpieczeństwo procesy ewidencjonowania i stopniowej likwidacji PCB.

  Uczestnicy otrzymają najnowsze materiały konferencyjne - stanowiące kompendium wiedzy o PCB, oraz broszurę informacyjną dostosowaną do nowych przepisów prawa!! Udział i materiały - nieodpłatne!!

 12. Powstają rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie postępowania z PCB.

 13. 23. 11. 2001 - zespół programowy programu PCB-Stop wysłał, bazując na dyrektywie 96/59 WE, zapisach Ustawy o Odpadach oraz Prawie Ochrony Środowiska a także po konsultacjach z twórcami polskich norm o PCB, szereg uwag do przedstawionego mu projektu. Liczymy, że Ministerstwo weźmie je pod uwagę - tworząc klarowny i całościowy zapis służący pełnej inwentaryzacji z jednej oraz skutecznej i bezpiecznej eliminacji PCB z drugiej strony.

 14. Zapraszamy serdecznie zainteresowanych tematyką bezpiecznej likwidacji urządzeń i odpadów zawierających PCB/PCT na ostatnią konferencje informacyjno-szkoleniową.

 15. Uchwalono kluczowe ustawy:
 16. Prawo ochrony środowiska
 17. Ustawa o odpadach
 18. Ustawa wprowadzająca
 19. Oczekujemy na przygotowanie rozporządzeń normujących likwidację PCBs

 20. 23. maja 2001 - Polska wspólnie ze 122 krajami podpisała w Sztokholmie konwencję ograniczająca stosowanie związków POPs (trwałych zanieczyszczeń organicznych) w tym PCBs. Jej ustalenia wejdą w życie po ratyfikacji przez co najmniej 50 krajów.

 21. 10. grudnia 2000 - w Johannesburgu (RPA) zakończyła się kolejna tura obrad Międzynarodowej Sieci na rzecz Eliminacji Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (INC5). Przedstawiciele 122 krajów zgodzili sie z całkowitym zakazem używania tzw. parszywej dwunastki - wśród nich PCB. Podpisanie konwencji ma nastąpić w maju przyszłego roku w Szwecji. www.irptc.unep.ch/pops

Nowości w witrynie

Ustawodawstwo Zdrowie

Działo się...